ashabiga

08-12-2012 22:06

8

  1. ABUBAKAR AL SADIIQ

  2. CUMAR BINU AL KHADHAAB

  3. CALI BINU ABII DHAALIB

  4. CUTHMAAN BINU CAFAAN

  5. DHALXA BINU CUBEEYDILLAAH

  6. ABUU CUBEEDA BINU AL JARAAX

  7. CABDIRAXMAAN BINU COOWF

  8. SACAD BINU ABII-WAQAAS

  9. SACAD BINU ZEEYD

  10. ZUBEER BINU CAWAAM AL SADIIQ