sh. AbdulBaset AbdulSamad, Ibrahim Walk [Saheeh Intl]

07-11-2012 21:11

halkaan ka dhageyso ducada gagaabanplay

 

Sura Name

Listen

Download

1

Surat Al-Fatiha

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

2

Surat Al-Baqara

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

3

Surat Aal-E-Imran

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

4

Surat An-Nisa

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

5

Surat Al-Maeda

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

6

Surat Al-Anaam

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

7

Surat Al-Araf

Stream( mp3 )

Download( mp3)

8

Surat Al-Anfal

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

9

Surat At-Tawba

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

10

Surat Yunus

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

11

Surat Hud

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

12

Surat Yusuf

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

13

Surat Ar-Rad

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

14

Surat Ibrahim

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

15

Surat Al-Hijr

Stream( mp3 )

Download( mp3)

16

Surat An-Nahl

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

17

Surat Al-Isra

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

18

Surat Al-Kahf

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

19

Surat Maryam

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

20

Surat Ta-Ha

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

21

Surat Al-Anbiya

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

22

Surat Al-Hajj

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

23

Surat Al-Mumenoon

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

24

Surat An-Noor

Stream( mp3 )

Download( mp3)

25

Surat Al-Furqan

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

26

Surat Ash-Shuara

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

27

Surat An-Naml

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

28

Surat Al-Qasas

Stream( mp3 )

Download( mp3)

29

Surat Al-Ankaboot

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

30

Surat Ar-Room

Stream( mp3 )

Download( mp3)

31

Surat Luqman

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

32

Surat As-Sajda

Stream( mp3 )

Download( mp3)

33

Surat Al-Ahzab

Stream( mp3 )

Download( mp3)

34

Surat Saba

Stream( mp3 )

Download( mp3)

35

Surat Fatir

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

36

Surat Ya-Seen

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

37

Surat As-Saaffat

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

38

Surat Sad

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

39

Surat Az-Zumar

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

40

Surat Ghafir

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

41

Surat Fussilat

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

42

Surat Ash-Shura

Stream( mp3 )

Download( mp3)

43

Surat Az-Zukhruf

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

44

Surat Ad-Dukhan

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

45

Surat Al-Jathiya

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

46

Surat Al-Ahqaf

Stream( mp3 )

Download( mp3)

47

Surat Muhammad

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

48

Surat Al-Fath

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

49

Surat Al-Hujraat

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

50

Surat Qaf

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

51

Surat Adh-Dhariyat

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

52

Surat At-Tur

Stream( mp3 )

Download( mp3)

53

Surat An-Najm

Stream( mp3 )

Download( mp3)

54

Surat Al-Qamar

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

55

Surat Ar-Rahman

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

56

Surat Al-Waqia

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

57

Surat Al-Hadid

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

58

Surat Al-Mujadila

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

59

Surat Al-Hashr

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

60

Surat Al-Mumtahina

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

61

Surat As-Saff

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

62

Surat Al-Jumua

Stream( mp3 )

Download( mp3)

63

Surat Al-Munafiqoon

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

64

Surat At-Taghabun

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

65

Surat At-Talaq

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

66

Surat At-Tahrim

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

67

Surat Al-Mulk

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

68

Surat Al-Qalam

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

69

Surat Al-Haaqqa

Stream( mp3 )

Download( mp3)

70

Surat Al-Maarij

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

71

Surat Nooh

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

72

Surat Al-Jinn

Stream( mp3 )

Download( mp3)

73

Surat Al-Muzzammil

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

74

Surat Al-Muddaththir

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

75

Surat Al-Qiyama

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

76

Surat Al-Insan

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

77

Surat Al-Mursalat

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

78

Surat An-Naba

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

79

Surat An-Naziat

Stream( mp3 )

Download( mp3)

80

Surat Abasa

Stream( mp3 )

Download( mp3)

81

Surat At-Takwir

Stream( mp3 )

Download( mp3)

82

Surat Al-Infitar

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

83

Surat Al-Mutaffifin

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

84

Surat Al-Inshiqaq

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

85

Surat Al-Burooj

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

86

Surat At-Tariq

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

87

Surat Al-Ala

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

88

Surat Al-Ghashiya

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

89

Surat Al-Fajr

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

90

Surat Al-Balad

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

91

Surat Ash-Shams

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

92

Surat Al-Lail

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

93

Surat Ad-Dhuha

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

94

Surat Al-Inshirah

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

95

Surat At-Tin

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

96

Surat Al-Alaq

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

97

Surat Al-Qadr

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

98

Surat Al-Bayyina

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

99

Surat Az-Zalzala

Stream( mp3 )

Download( mp3)

100

Surat Al-Adiyat

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

101

Surat Al-Qaria

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

102

Surat At-Takathur

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

103

Surat Al-Asr

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

104

Surat Al-Humaza

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

105

Surat Al-Fil

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

106

Surat Quraish

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

107

Surat Al-Maun

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

108

Surat Al-Kauther

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

109

Surat Al-Kafiroon

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

110

Surat An-Nasr

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

111

Surat Al-Masadd

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

112

Surat Al-Ikhlas

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

113

Surat Al-Falaq

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

114

Surat An-Nas

Stream( mp3 )

Download( mp3 )

halkaan ka dhageyso ducada gagaabanplay