new inburgenren

05-11-2012 09:06

Op 1 januari 2013 verandert de Wet Inburgering. Wat betekent die verandering?

Heb ik een computer nodig om het voorbeeldexamen te doen?Wat kost het maken van het voorbeeldexamen TGN?Komen de vragen in het voorbeeldexamen TGN terug in het echte examen TGN?Hoeveel vragen moet ik goed hebben om te slagen voor het examen TGN?Als ik het examen buitenland al gedaan heb, moet ik in Nederland dan nog een keer de TGN doen?Hoe kan ik het best oefenen voor het examen TGN?Wordt de zak-/slaaggrens van de TGN in Nederland ook veranderd?Waar kan ik vragen stellen over de TGN en het voorbeeldexamen TGN?

 

Op 1 januari 2013 verandert de Wet Inburgering. Wat betekent die verandering?

Bent u vóór 1 januari 2013 inburgeringsplichtig?

Moet u vóór 1 januari 2013 beginnen met inburgeren? Dan geldt voor u de oude wet.

Dit betekent:

 • Vergoedingen en lenen blijven voor u hetzelfde
 • De gemeente informeert u over uw inburgeringsplicht. Hebt u vragen? Stel die dan aan uw gemeente.
 • De gemeente kan u helpen met het regelen van een inburgeringscursus en het inburgeringsexamen
 • De gemeente bekijkt of u binnen 3,5 jaar bent ingeburgerd.

Het enige dat voor u kan veranderen zijn de examens en de korte vrijstellingstoets.

Inburgeringsexamen: oud en nieuw
Vanaf 1 januari 2013 kunt u zowel de oude als de nieuwe examens doen. Dat mag u zelf kiezen. Tot 1 januari 2015 kunt u de oude examens nog doen.

Wat verandert er aan de examens?
Het Praktijkexamen met een portfolio of met assesments en het Elektronisch Praktijkexamen worden veranderd in 3 nieuwe examenonderdelen. Deze zijn: het Leesexamen, het Luisterexamen en het Schrijfexamen. Maakt u nu een portfolio? Of wilt u nog een portfolio maken? Dan kunt u dat nog tot 1 januari 2015 maken.

Korte Vrijstellingstoets
De Korte Vrijstellingstoets (KVT) stopt. Wilt u de KVT doen? Dan kan dat alleen nog in 2012. U kunt zich hier aanmelden. Aanmelden via de website kan tot 13 december 2012. U kunt zich ook met een formulier aanmelden. Aanmelden met het formulier kan tot 15 november 2012.

Bent u vanaf 1 januari 2013 inburgeringsplichtig?

Moet u na 1 januari 2013 beginnen met inburgeren? Dan geldt voor u de nieuwe wet.
Dit betekent:

 • U moet zelf uw inburgering regelen en betalen.
  - Wilt u een inburgeringscursus doen? Dan moet u zelf zoeken waar u een inburgeringscursus kunt doen. Die inburgeringscursus moet u zelf betalen.
  - U moet ook uw inburgeringsexamen zelf betalen.
 • U kunt geld lenen.
  Hebt u geen geld voor de inburgeringscursus en het inburgeringsexamen? Dan kan DUO die voor u betalen. U moet dat geld (+ de rente) wel terugbetalen.
 • DUO informeert u over uw inburgeringsplicht.
  Hebt u vragen? Stel die dan aan DUO.
 • U moet binnen 3 jaar inburgeren. DUO bekijkt of u dat doet.

Inburgeringsexamen: oud en nieuw
U kunt zowel het oude als het nieuwe inburgeringsexamen doen. Het oude inburgeringsexamen kunt u tot 1 januari 2015 doen. Hieronder ziet u welke examens er vanaf 1 januari 2013 zijn:

Oud inburgeringsexamen
1. Kennis Nederlandse Samenleving (KNS)
2. Toets Gesproken Nederlands (TGN)
3. Elektronisch PraktijkExamen (EPE)
4. Praktijkexamen (portfolio of assesment)

Nieuw inburgeringsexamen
1. Kennis Nederlandse Samenleving (KNS)
2. Toets Gesproken Nederlands (TGN)
3. Leesexamen
4. Luisterexamen
5. Schrijfexamen

Vanaf 1 januari 2013 leest u meer over de nieuwe examens op deze website. Ook andere belangrijke informatie over inburgeren leest u vanaf 1 januari 2013 op deze website.

 

Moet u vóór 1 januari 2013 beginnen met inburgeren? Dan geldt voor u de oude wet.

Dit betekent:

 • Vergoedingen en lenen blijven voor u hetzelfde
 • De gemeente informeert u over uw inburgeringsplicht. Hebt u vragen? Stel die dan aan uw gemeente.
 • De gemeente kan u helpen met het regelen van een inburgeringscursus en het inburgeringsexamen
 • De gemeente bekijkt of u binnen 3,5 jaar bent ingeburgerd.

Het enige dat voor u kan veranderen zijn de examens en de korte vrijstellingstoets.

Inburgeringsexamen: oud en nieuw
Vanaf 1 januari 2013 kunt u zowel de oude als de nieuwe examens doen. Dat mag u zelf kiezen. Tot 1 januari 2015 kunt u de oude examens nog doen.

Wat verandert er aan de examens?
Het Praktijkexamen met een portfolio of met assesments en het Elektronisch Praktijkexamen worden veranderd in 3 nieuwe examenonderdelen. Deze zijn: het Leesexamen, het Luisterexamen en het Schrijfexamen. Maakt u nu een portfolio? Of wilt u nog een portfolio maken? Dan kunt u dat nog tot 1 januari 2015 maken.

Korte Vrijstellingstoets
De Korte Vrijstellingstoets (KVT) stopt. Wilt u de KVT doen? Dan kan dat alleen nog in 2012. U kunt zich hier aanmelden. Aanmelden via de website kan tot 13 december 2012. U kunt zich ook met een formulier aanmelden. Aanmelden met het formulier kan tot 15 november 2012.

Bent u vanaf 1 januari 2013 inburgeringsplichtig?

 

Moet u na 1 januari 2013 beginnen met inburgeren? Dan geldt voor u de nieuwe wet.
Dit betekent:

 • U moet zelf uw inburgering regelen en betalen.
  - Wilt u een inburgeringscursus doen? Dan moet u zelf zoeken waar u een inburgeringscursus kunt doen. Die inburgeringscursus moet u zelf betalen.
  - U moet ook uw inburgeringsexamen zelf betalen.
 • U kunt geld lenen.
  Hebt u geen geld voor de inburgeringscursus en het inburgeringsexamen? Dan kan DUO die voor u betalen. U moet dat geld (+ de rente) wel terugbetalen.
 • DUO informeert u over uw inburgeringsplicht.
  Hebt u vragen? Stel die dan aan DUO.
 • U moet binnen 3 jaar inburgeren. DUO bekijkt of u dat doet.

Inburgeringsexamen: oud en nieuw
U kunt zowel het oude als het nieuwe inburgeringsexamen doen. Het oude inburgeringsexamen kunt u tot 1 januari 2015 doen. Hieronder ziet u welke examens er vanaf 1 januari 2013 zijn:

Oud inburgeringsexamen
1. Kennis Nederlandse Samenleving (KNS)
2. Toets Gesproken Nederlands (TGN)
3. Elektronisch PraktijkExamen (EPE)
4. Praktijkexamen (portfolio of assesment)

Nieuw inburgeringsexamen
1. Kennis Nederlandse Samenleving (KNS)
2. Toets Gesproken Nederlands (TGN)
3. Leesexamen
4. Luisterexamen
5. Schrijfexamen

Vanaf 1 januari 2013 leest u meer over de nieuwe examens op deze website. Ook andere belangrijke informatie over inburgeren leest u vanaf 1 januari 2013 op deze website.

Vanaf 1 januari 2013 moet de inburgeringsplichtige zelf de deelname en financiering van de inburgering regelen. Minder draagkrachtige nieuwkomers kunnen gebruik maken van een sociaal leenstelsel. Gemeenten ontvangen voor inburgeringsplichtige asielgerechtigden die na 1 januari 2013 hun verblijfsvergunning verkrijgen een eenmalige vergoeding van 1000 Euro per persoon voor maatschappelijke begeleiding.

In het kader van het overgangsrecht Wet inburgering zoals dat vanaf 1 januari 2013 geldt blijft de gemeente verantwoordelijk voor de inburgeringsplichtigen die voor genoemde datum een door de gemeente aangeboden of vastgestelde inburgeringsvoorziening volgen of zonder voorziening worden gehandhaafd op hun inburgeringsplicht

Vanaf volgend jaar moeten immigranten met een verblijfsvergunning hun verplichte inburgering zelf regelen en betalen. Zij kunnen voor hun cursus en examen een zachte lening afsluiten als zij een laag inkomen hebben. Die lening hoeven zij alleen terug te betalen als zij voldoende verdienen.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen met deze nieuwe regels voor de verplichte inburgering van immigranten.

Een belangrijke wijziging is dat het praktijkexamen en de verschillende profielen voor inburgering plaats maken voor één centraal examen.

Wie zijn verplichte inburgeringsexamen – verwijtbaar – niet binnen drie jaar haalt, kan zijn tijdelijke verblijfsvergunning kwijtraken. Als dat niet kan (bijvoorbeeld bij erkende asielzoekers), staat er een boete op het niet tijdig halen van het examen.

De overheid ziet toe op voldoende aanbod van gekwalificeerde cursussen.

Ook vreemdelingen uit de Europese Unie en Turkije kunnen een lening op sociale voorwaarden krijgen als zij vrijwillig willen inburgeren.

Voor de eerste begeleiding van toegelaten asielzoekers krijgen gemeenten 1.000 euro per persoon. Minister Leers (Immigratie, Integratie en Asiel) heeft hier ruim 5 miljoen euro per jaar voor uitgetrokken.

Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de inburgering van immigranten die al voor 1 januari a.s. met hun inburgering zijn begonnen. Daar krijgen de gemeenten ook in 2013 nog geld voor.

Meer informatie over het aangenomen wetsvoorstel staat op de

Volgens het wetsvoorstel moeten de inburgeraars vanaf 2013 zelf betalen voor de inburgering. Inburgeraars kunnen hiervoor maximaal 10.000 euro lenen. Er komt 1 centraal examen met o.a KNS, TGN en nieuwe onderdelen Lezen,Schrijven en en Luisteren. Het EPE en het praktijkexamen vervalt.