Subac - Somali

14-11-2012 19:47

halkaan ka dhageyso ducada gagaabanplay

NO
SURAAT
Al-Imran - RAXWAYN 1 of 2
Al-Imran - RAXWAYN 2 of 2
1 Albaqra
2 Al-cimran ayat 118
3 Ancam ayat 63
4 Acraaf to Anfaal
5 Tawba
6 Yunis
7 Hud
8 Yusuf to Ar-racad ayt 29
9 Arracad ayat 29 to al-kahf 103
10 Furqan ayt 7 to Sajdah
11 Ghafir ayt 55 to Iqtarib 43
12 Tahrim to Nas
13  
14  
15  

halkaan ka dhageyso ducada gagaabanplay