thoose ka dhageyso casharada TAFSIIR

14-11-2012 21:00

 

hoose ka dhageyso casharada TAFSIIR
NO MAGACA DARSIGA NO dhageyso HITS
01 Muqadamada Tafsiifka Dhageyso Download 950
02 Tafsiirka-SURATUL-FATIXA Dhageyso Download 502
03 Tafsiirka-SURATULNAS-SURATUL-IKHLAS Dhageyso Download 332
04 Tafsiirka-SURATUL-SAMAD Dhageyso Download 44
05 Tafsiirka_SURATU-NASRI-SURATUL-KOWTHAR Dhageyso Download 63
06 Suratul-Macuun-Suuratul-Quraysh Dhageyso Download 24
07 Suurat Al-Fiil & Suurat Al-Humazah & Suurat Al- Casr Dhageyso Download 24
08 Suurat Al-Takaathur & Suurat Al- Qaaricah  dhageyso Download 25
09 Suurat Al-Caadiyaat-Suurat Az-Zalzalah Dhageyso Download 13
10 Suurat Al-Bayyinah Dhageyso Download 15
11 Suurat Al-Qadr-Suurat Al-Calaq Dhageyso Download 16
12 Suurat At-Tiin & Suurat Ash-Sharx Dhageyso Download 18
13 Suurat Ad-Duxaa. Dhageyso Download 15
14 Suurat Al-Layl Dhageyso Download 19
15 Suratul-Shamsi Dhageyso Download 17
16 Suuratul-Balad Dhageyso Download 15
17 Suuratul-Fajri 1-26ad Dhageyso Download 14
18 Suuratul-Fajri 27-30a Dhageyso Download 11
19 Suuratul-Ghaashiyah Dhageyso Download 10
20 Suuratul-Aclaa Dhageyso Download 11
21 Suuratul-Daariq Dhageyso Download 18
22 Suuratul-Buruuj Dhageyso Download 7
23 Suuratul-Inshiqaaq Dhageyso Download 11
24 Suuratul-Mudafifiin Dhageyso Download 16
25 Suuratul-Infidaar Dhageyso Download 60
26 Suuratul-Takwiir Dhageyso Download 87
27 Suurat Cabasa Dhageyso Download 21
28 Suurat An-Naazicaat-Aayada 33 Dhageyso Download 9
29 Suurat An-Naazicaat 34-16 Suurat An-Naba Dhageyso Download 25
30 Suurat An-Naba Ayada 17-40 Dhageyso Download 29
31 Suurat Al-Mursalaat- aayada 40 Dhageyso Download 18
32 Suurat Al-Mursalaat Aayada 41-4 aad Suurat Al-Insaan Dhageyso Download 25
33 Suurat Al-Insaan Aayada 5aad-21aad. Dhageyso Download 29
34 Suurat Al-Insaan Aayada 22 aad -31 aad Dhageyso Download 21
35 Suurat Al-Qiyaamah Dhageyso Download 28
36 Suurat Al- Muddaththir -aayada 30 Dhageyso Download 41
37 Suurat Al-Muddaththir Aaayada 31-56aad Dhageyso Download 27
38 Suurat Al-Muzzamil Aayada 14 Dhageyso Download 25
39 Suurat Al-Muzzammil Aaayada 15-20aad Dhageyso Download 21
40 Suurat Al-Jinn-Aayada 10 Dhageyso Download 30
41 Suurat Al-Jinn Aayada 11-17aad Dhageyso Download 20
42 Suurat Al-Jinn. Aayada 18-28 Dhageyso Download 21
43 Suurat Nuux-20. Dhageyso Download 17
44 Suurat -Nuux, Ayada 21 Qisadii Qawmu-Nuux. Dhageyso Download 4
45 Suurat Nuux.Aayada-21-28 Dhageyso Download 48
46 Suurat Al-Macaarij-18 Dhageyso Download 14
47 Suurat Al-Macaarij-Aayada-19-44 Dhageyso Download 18
48 Suurat Al-Qalam-32. Dhageyso Download 30
49 Suurat Al-Qalam. Aayada 33- 52. Dhageyso Download 30
50 Suurat Al-Xaaqqah-18 Dhageyso Download 18
51 Suurat Al-Xaaqqah. Aayada 19-5 Dhageyso Download 34
52 Suurat Al-Mulk-Aayad 11 Dhageyso Download 26
53 Suurat Al-Mulk Aayada 12-30 Dhageyso Download 4
54 Suurat At-Taxriim- Aayada . Dhageyso Download 69
55 Suurat At- Taxriim Aayada 6-12 Dhageyso Download 69
56 Suurat Adh-Dhalaaq -aayada 3 aad Dhageyso Download 10
57 Suurat Adh- Dhalaaq Aayada 4-5 aad. Dhageyso Download 16
58 Suurat Adh-Dhalaaq Aayada 6 -12 aad. Dhageyso Download 66
59 Suurat At-Taghaabun -10aad Dhageyso Download 15
60 Suurarat At-Taghaaabun aayada 11-18aad. Dhageyso Download 30
61 Suurat Al-Munaafiquun 1-8aad Dhageyso Download 43
62 Suurat Al- Munaafiquun Aayada 9-11 aad Dhageyso Download 33
63 Suurat Al-Jumucah 1-8aad. Dhageyso Download 41
64 Suurat Al-Jumucah Aayada 9aad-11aad Dhageyso Download 44
65 Suurat As-Saff-aayada 6aad. Dhageyso Download 17
66 Suurat-As-Saff aayada 7aad-14 aad. Dhageyso Download 24
67 Suurat Al-Mumtaxinah 1-3aad. Dhageyso Download 26
68 Suurat Al-Mumtaxinah 4-9aad. Dhageyso Download 32
69 Suurat Al-Mumtaxinah Aaayada 10-13 aad. Dhageyso Download 85
70 Suurat Al-Xashr-aayada 5aad. Dhageyso Download 71

 

71 Suurat Al-Xashr Aayada 6-9aad Dhageyso Download 19
72 Suurat Al-Xashr Aayada 10-17aad Dhageyso Download 24
73 Suurat Al-Xashr Aayada18-24aad. Dhageyso Download 19
74 Suurat Al Mujaadalah 1- 4aad Dhageyso Download 56
75 Suurat Al Mujaadalah Aayada 5-7aad Dhageyso Download 55
76 Suurat Al Mujaadalaha 8 -13 aad Dhageyso Download 21
77 Suurat Al Mujaadalah 14-22aad Dhageyso Download 4
78 Suurat Al Alxadiid 1-6 aad Dhageyso Download 4
79 Suurat Al Xadiid 7-11 aad Dhageyso Download 3
80 Suurat Al Xadiid 12-19 aad Sh Guriceel Dhageyso Download 46
81 Suurat Al Xadiid 20-24 aad SH Guriceel Dhageyso Download 21
82 Suurat Al Xadiid 25-29aad SH Guriceel Dhageyso Download 13
83 Suurat Al Waaqicah 1-26 aad SH Guriceel Dhageyso Download 27
84 Suurat Al Waaqicah 27-40 aad SH Guriceel Dhageyso Download 16
85 Suurat Al Waaqicah 41-56 aad SH Guriceel Dhageyso Download 22
86 Suurat Al Waaqicah 57-74 aad SH_Guriceel Dhageyso Download 4
87 Suurat Al Waaqicah 75-96 aad SH Guriceel Dhageyso Download 9
88 Suurat Ar Raxmaan 1-25 aad SH Guriceel Dhageyso Download 3
89 Suurat Ar Raxmaan 26-45 aad Sh guriceel Dhageyso Download 4
90 Suurat Ar Raxman 46-78 aad Sh Guriceel Dhageyso Download 9
91 Suurat Al Qamara 1-17 aad Sh Guriceel Dhageyso Download 3
92 Suurat Al Qamar 18-32 ad SH Guriceel Dhageyso Download 3
93 Suurat Al Qamar 33-55 aad Sh Guriceel Dhageyso Download 7
94 Suurat An najm 1-18 aad SH Guriceel Dhageyso Download 60
95 Suurat An Najm 19-32 aad SH Guriceel Dhageyso Download 43
96 Suurat An Najm 33-62 aad SH Guriceel Dhageyso Download 34
97 Suurat Adh Dhuur 1-28 aad SH Guriceel Dhageyso Download 38
98 Suurat Adh Dhuur 29-49 aad SH Guriceel Dhageyso Download 34
99 Suurat Ad Daariyaat 1-23 aad SH Guriceel Dhageyso Download 41
100 Suurat Ad Daariyaat 24-40 aad SH Maxamud Guriceel Dhageyso Download 29
101 Suurat Ad-Daariyat 41-60 aad SH Maxamud Guriceel Dhageyso Download 36
102 Suurarat Qaaf 1-11aad Sh Guriceel Dhageyso Download 40
103 Suurat Qaaf 12-26 aad_SH Guriceel Dhageyso Download 32
104 Suurat Qaaf 27-45 aad SH Guriceel Dhageyso Download 31
105 Suurat Al Xujuraat 1-9 aad SH Guriceel Dhageyso Download 39
106 Suurat Al xujurat 10-12 aad SH Guriceel Dhageyso Download 34
107 Suurat Al Xujuraat 13-18 aad SH Guriceel Dhageyso Download 33
108 Suurat Al Fatx 1-10 aad SH Maxamud Guriceel Dhageyso Download 27
109 Suurat Al Fatx 11-24 aad SH Guriceel Dhageyso Download 41
110 Suurat Al Fatx 25-29 aad SH_Guriceel Dhageyso Download 29
111 Suurat Muxamad 1-12 aad SH Guriceel Dhageyso Download 33
112 Suurat Muxammad 13-24 aad SH Maxamud Guriceel Dhageyso Download 35
113 Suurat Muxammad 25-38 aad SH Maxamud Guriceel Dhageyso Download 38
114 Suurat Al Axqaaf 1-8aad Sh Guriceel Dhageyso Download 36
115 Suurat Al-Ax qaaf 9-14 aad SH Maxamud Guriceel Dhageyso Download 22
116 Suurat Al Axqaaf Aayda 15-19 aad SH Guriceel Dhageyso Download 28
117 Suurat Al Axqaf 20-28 aad SH Guriceel Dhageyso Download 33
118 Suurat Al Axqaaf 29-35 aad SH Guricel Dhageyso Download 23
119 Suurat Al Jaathiyah 1-20 aad SH Guriceel Dhageyso Download 32
120 Suurat Al Jaathyah 21-37 aad SH Guriceel Dhageyso Download 54
121 Suurat Ad Dukhaan 1-9 aad SH Guriceel Dhageyso Download 28
122 Suurat Ad Dukhaan 10-29 aad Guriceel Dhageyso Download 30
123 Suurat Az-Zukhruf 1-25 aad.SH.Guriceel Dhageyso Download 31
124 Suurat Az-Zukhruf Aayada 26-44 aad.SH.Guriceel. Dhageyso Download 22
125 Suurat Az-Zukhruf Aayada 45-66 aad.SH.Guriceel Dhageyso Download 35
126 Suurat Az-Zukhruf Aayada 67-89 aad.Guriceel Dhageyso Download 37
127 Suurat Ash-Shuuraa 1-12 aad.Guriceel Dhageyso Download 28
128 Suurat ASh -Shuuraa 13-24 aad.Guriceel Dhageyso Download 37
129 Suurat Ash-Shuuraa 25-39 aad Guriceel Dhageyso Download 25
130 Suurat Ash-SHuuraa 40-53 aad.SH.Guriceel Dhageyso Download 20
131 Suurat Fussilat 1-18 aad.SH.Guriceel Dhageyso Download 34
132 Suurat Fussilat 19-36 aad.Guriceel. Dhageyso Download 20
133 Suurat Fussilat 37-54 aad.Guriceel. Dhageyso Download 24
134 Suurat Ghaafir 1-20 aad.Guriceel Dhageyso Download 44
135 Suurat Ghaafir 21-40 aad.Guriceel Dhageyso Download 29