sheeekadan wali hadiyaariyey abdaraxmaan sh,isaaq qoslay may eta sheekada maamaaha maay maay

sheeekadan wali hadiyaariyey abdaraxmaan sh,isaaq qoslay may eta sheekada maamaaha maay maay

1-Aatha jingka guursity aaw dhe king tumaas.

2- Abaar wal motheey eeba doring.

3- Af dabooling dehepu.

4- Anjhuuf( andhuuf) dhul dhiithy ari laan my qatimaas.

5- Bii ingty ha king deerne lisku moose.

6- Bilaang kungha koodiyaas ko kuly bahaas.

7- Dathaaliya danbar dhame .

8- Dhejy dhulky usy roogo dhogortis leyi .

9- Doory qoor qobid bii miky waraabas.

10- Edeeg mo obsithow langjheey obsithe.

11- Ees jiilal mal huraaw sikastiby haato wal suge.

12- Farto shaleethiye fool my dhigaas.

13- Gaala gal garoor ku sheeng mal helaaw.

14- Gaal dil gratis si.

15- Haasidow hooga beel.

16- Habaheey dhatiye bir miky tumimaas.

17- Habar ly fury fhidhy ming yaaly.

18- Iid winey I aroos yoowa liing malithe.

19- Il geedkiye dhowow ma arighaas.

20- Imry dhamaathy eeb mal ky sagootiyow.

21- Imrigha dheerady aliyow gaaley dhalo ku tuse.

22- Ingty laabta hurifady luta hurtoy.

23- Jingka koofar king bi athy ing nakaaty .

24- Kaadi badiny wal ing gogol bathiye .

25- Kaawky qobsoy kebriraaghy king hero.

26- Kar dadoow karkaa dhumiye.

27- Kuboghy bood saary.

28- Lang erring jhiby jhabny qabe jheerny qaby .

29- Lang hal ku dhunty haangha galling giliye.

30- Langby jidky haayo gowshey jiifithe.

31- Lamy dheri dab saarow ko ley bure.

32- Lang athy gorithaas ey ety mal eraw.

33- Lang bilaayida fathow boodka qorjhooysithe.

34- Lag shaqeeysithiya shaahy dhame.

35- Lang king dighy miky dilny.

36- Lang ko doo bading dhahal aawa kiily qiibsithe

37- Lang ko hoog wiing horta dhirife.

38- Lang dab ky gubithy garodka ku roore.

39- Lang gardoring my guuleysithow.

40- Lipee luto luky haay lo my fiijhi waayow.

41- Lo’ lutite hory isky bii gefiyaas.

42- Lo’ heey lo’heey ingte king nugul.

43- Meel kasty langko kingky jaroy naarby haayto.

44- Miirka bershey mathy walaalka ky jary .

45- Mithoow Hortis ming mal galow.

46- Miroogny megela kii weelas.

47- Naar waaby galaase guudka ay hamaaney.

48- Oorta dabroy allighany aabud.

49- Roonaba rabbi og.

50- Sabiriya sed le.

51- Sagaary jhus tabartiyeewu.

52- Sakar langshe my moog.

53- Siniby sithe liky dhage.

54- Shingbirby shingbijheya libuupe.

55- Shingbir buubow bading mathy abeesy ky dage.

56- Soohing dhunty apaa ling naghee.

57- Tolka I kobtaby wal ky dhahjare.

58- Tubaaky langjhe ly jary booy my e.

59- Tuug tuug my kethiyow.

60- Tuug ly qobithy taly my le.

61- Wal badsoy wal beela lety.

62- Wang gumur sheengty waapang mal ky gooriyow.

63- Wareer hamiineed wal ing waa bariisithe.

64- Wehensitooley weeljhe my korsithaas.

su,aal & jawaab dhegayso