MAXAMED CABDI UMAL

halkaan ka dhageyso ducada gagaabanplay

MAXAMED CABDI UMAL
Nr Suurah File Size Format Playtime Bitrate dhageysi Download
1 Horudhac & Al-faatixa 18,457,519 mp3 76:54 32 kbps dhageeyso Download
2 Al-Baqarah [1..........29] 21,169,447 mp3 88:12 32 kbps dhageeyso Download
3 Al-Baqarah [30..........57] 21,257,741 mp3 88:34 32 kbps dhageeyso Download
4 Al-Baqarah [58..........77] 21,147,609 mp3 88:07 32 kbps dhageeyso Download
5 Al-Baqarah [78..........93] 18,476,118 mp3 76:59 32 kbps dhageeyso Download
6 Al-Baqarah [94..........113] 21,858,557 mp3 91:05 32 kbps dhageeyso Download
7 Al-Baqarah [114..........134] 21,660,027 mp3 90:15 32 kbps dhageeyso Download
8 Al-Baqarah [135..........153] 21,051,165 mp3 87:43 32 kbps dhageeyso Download
9 Al-Baqarah [154..........176] 20,388,699 mp3 84:57 32 kbps dhageeyso Download
10 Al-Baqarah [177..........189] 21,099,648 mp3 87:55 32 kbps dhageeyso Download
11 Al-Baqarah [190..........209] 21,067,883 mp3 87:47 32 kbps dhageeyso Download
12 Al-Baqarah [210..........223] 10,588,309 mp3 88:12 16 kbps dhageeyso Download
13 Al-Baqarah [224..........234] 19,842,009 mp3 82:40 32 kbps dhageeyso Download
14 Al-Baqarah [235..........251] 21,562,747 mp3 89:51 32 kbps dhageeyso Download
15 Al-Baqarah [252..........265] 21,545,192 mp3 89:46 32 kbps dhageeyso Download
16 Al-Baqarah [266..........282] 20,400,298 mp3 85:00 32 kbps dhageeyso Download
17 Al-Baqarah [282]...Aali-Cimra 22,105,618 mp3 92:06 32 kbps dhageeyso Download
18 Aali-Cimraan [8........30] 20,906,969 mp3 87:07 32 kbps dhageeyso Download
19 Aali-Cimraan [31........53] 21,303,403 mp3 88:46 32 kbps dhageeyso Download
20 Aali-Cimraan [54...........79 21,327,540 mp3 88:52 32 kbps dhageeyso Download
21 Aali-Cimraan [80...........10 18,517,648 mp3 77:09 32 kbps dhageeyso Download
22 Aali-Cimraan [103...........1 21,165,106 mp3 88:11 32 kbps dhageeyso Download
23 Aali-Cimraan [129...........1 21,592,573 mp3 89:58 32 kbps dhageeyso Download
24 Aali-Cimraan [153...........1 21,563,003 mp3 89:51 32 kbps dhageeyso Download
25 Aali-Cimraan [176...........2 21,439,809 mp3 89:20 32 kbps dhageeyso Download
26 An-Nisaa [1..........12] 21,278,326 mp3 88:40 32 kbps dhageeyso Download
27 An-Nisaa [13..........25] 20,756,712 mp3 86:29 32 kbps dhageeyso Download
28 An-Nisaa [26..........43] 21,097,140 mp3 87:54 32 kbps dhageeyso Download
29 An-Nisaa [44..........65] 20,883,041 mp3 87:01 32 kbps dhageeyso Download
30 An-Nisaa [66..........87] 19,316,634 mp3 80:29 32 kbps dhageeyso Download
31 An-Nisaa [88..........101] 19,668,033 mp3 81:57 32 kbps dhageeyso Download
32 An-Nisaa [102..........124] 19,264,494 mp3 80:16 32 kbps dhageeyso Download
33 An-Nisaa [125..........148] 17,260,693 mp3 71:55 32 kbps dhageeyso Download
34 An-Nisaa [148..........171] 20,501,548 mp3 85:25 32 kbps dhageeyso Download
35 An-Nisaa [171]...Al-Maaidah [ 20,727,920 mp3 86:22 32 kbps dhageeyso Download
36 Al-Maaidah[5........19] 20,933,614 mp3 87:13 32 kbps dhageeyso Download
37 Al-Maaidah[20........40] 20,310,228 mp3 84:38 32 kbps dhageeyso Download
38 Al-Maaidah[41........53] 20,981,679 mp3 87:25 32 kbps dhageeyso Download
39 Al-Maaidah[54........76] 20,716,170 mp3 86:19 32 kbps dhageeyso Download
40 Al-Maaidah[77........95] 20,686,182 mp3 86:12 32 kbps dhageeyso Download
41 Al-Maaidah[96........115] 19,805,437 mp3 82:31 32 kbps dhageeyso Download
42 Al-Maaidah[116]..Al-Ancaam [2 20,617,428 mp3 85:54 32 kbps dhageeyso Download
43 Al-Ancaam [29........55] 21,226,917 mp3 88:27 32 kbps dhageeyso Download
44 Al-Ancaam [55........80] 21,581,137 mp3 89:55 32 kbps dhageeyso Download
45 Al-Ancaam [81........101] 21,283,446 mp3 88:41 32 kbps dhageeyso Download
46 Al-Ancaam [102........127] 21,052,837 mp3 87:43 32 kbps dhageeyso Download
47 Al-Ancaam [128........145] 21,191,599 mp3 88:18 32 kbps dhageeyso Download
48 Al-Ancaam [146........165] 19,854,652 mp3 82:44 32 kbps dhageeyso Download
49 Al-Acraaf [1........32] 21,005,503 mp3 87:31 32 kbps dhageeyso Download
50 Al-Acraaf [33........54] 20,604,784 mp3 85:51 32 kbps dhageeyso Download
51 Al-Acraaf [54........84] 21,439,971 mp3 89:20 32 kbps dhageeyso Download
52 Al-Acraaf [85........122] 20,822,541 mp3 86:46 32 kbps dhageeyso Download
53 Al-Acraaf [123........148] 20,562,257 mp3 85:41 32 kbps dhageeyso Download
54 Al-Acraaf [149........167] 20,682,838 mp3 86:11 32 kbps dhageeyso Download
55 Al-Acraaf [168........190] 20,331,752 mp3 84:43 32 kbps dhageeyso Download
56 Al-Acraaf [191]...Al-Anfaal [ 20,128,776 mp3 83:52 32 kbps dhageeyso Download
57 Al-Anfaal [11.......36] 21,222,319 mp3 88:26 32 kbps dhageeyso Download
58 Al-Anfaal [37.......58] 19,826,858 mp3 82:37 32 kbps dhageeyso Download
59 Al-Anfaal [61]...At-Tawbah [8 20,960,886 mp3 87:20 32 kbps dhageeyso Download
60 At-Tawbah [9........29] 20,628,190 mp3 85:57 32 kbps dhageeyso Download
61 At-Tawbah [30........47] 20,063,841 mp3 83:36 32 kbps dhageeyso Download
62 At-Tawbah [48........70] 21,324,406 mp3 88:51 32 kbps dhageeyso Download
63 At-Tawbah [71........93] 18,647,481 mp3 77:42 32 kbps dhageeyso Download
64 At-Tawbah [94........112] 21,288,775 mp3 88:42 32 kbps dhageeyso Download
65 At-Tawbah [113........129] 19,787,674 mp3 82:27 32 kbps dhageeyso Download
66 Yuunus [1..........22] 21,458,675 mp3 89:25 32 kbps dhageeyso Download
67 Yuunus [23..........52] 21,072,481 mp3 87:48 32 kbps dhageeyso Download
68 Yuunus [53..........86] 21,416,566 mp3 89:14 32 kbps dhageeyso Download
69 Yuunus [87]...Huud [5] 20,354,427 mp3 84:49 32 kbps dhageeyso Download
70 Huud [6..........37] 21,047,403 mp3 87:42 32 kbps dhageeyso Download
71 Huud [38..........68] 21,058,584 mp3 87:45 32 kbps dhageeyso Download
72 Huud [69..........104] 21,362,858 mp3 89:01 32 kbps dhageeyso Download
73 Huud[105]...Yuusuf [4] 21,197,346 mp3 88:19 32 kbps dhageeyso Download
74 Yuusuf [19.......49] 21,555,641 mp3 89:49 32 kbps dhageeyso Download
75 Yuusuf [50.......82] 22,832,820 mp3 95:08 32 kbps dhageeyso Download
76 Yuusuf [83.......111] 21,422,521 mp3 89:16 32 kbps dhageeyso Download
77 Ar-Racdi [1.......24] 21,707,674 mp3 90:27 32 kbps dhageeyso Download
78 Ar-Racdi [25].... Ibraahiim [ 21,963,256 mp3 91:31 32 kbps dhageeyso Download
79 Ibraahiim [10.........40] 21,949,359 mp3 91:27 32 kbps dhageeyso Download
80 Ibraahiim [41]..Al-Xijr[44] 19,827,171 mp3 82:37 32 kbps dhageeyso Download
81 Al-Xijr [45]...An-Naxl [13] 20,383,579 mp3 84:56 32 kbps dhageeyso Download
82 An-Naxl [13........54] 21,279,579 mp3 88:40 32 kbps dhageeyso Download
83 An-Naxl [54........87] 20,452,020 mp3 85:13 32 kbps dhageeyso Download
84 An-Naxl [88........112] 20,340,425 mp3 84:45 32 kbps dhageeyso Download
85 An-Naxl 113]..Al-Israa [8] 21,045,522 mp3 87:41 32 kbps dhageeyso Download
86 Al-Israa [9........38] 20,544,180 mp3 85:36 32 kbps dhageeyso Download
87 Al-Israa [39........69] 20,748,040 mp3 86:27 32 kbps dhageeyso Download
88 Al-Israa [70........111] 21,482,917 mp3 89:31 32 kbps dhageeyso Download
89 Al-Kahf [1..........26] 21,481,036 mp3 89:30 32 kbps dhageeyso Download
90 Al-Kahf [27..........50] 20,806,032 mp3 86:41 32 kbps dhageeyso Download
91 Al-Kahf [51..........82] 20,760,161 mp3 86:30 32 kbps dhageeyso Download
92 Al-Kahf [83..........110] 20,695,064 mp3 86:14 32 kbps dhageeyso Download
93 Maryam [1..........40] 21,025,565 mp3 87:36 32 kbps dhageeyso Download
94 Maryam [41..........76] 21,071,227 mp3 87:48 32 kbps dhageeyso Download
95 Maryam [77]...dhaahaa [36] 21,420,327 mp3 89:15 32 kbps dhageeyso Download
96 dhaahaa [37........82] 21,529,101 mp3 89:42 32 kbps dhageeyso Download
97 dhaahaa [83........121] 21,434,747 mp3 89:19 32 kbps dhageeyso Download
98 dhaahaa [122]...Al-Anbiyaa [1 20,816,214 mp3 86:44 32 kbps dhageeyso Download
99 Al-Anbiyaa [18........56] 20,759,743 mp3 86:30 32 kbps dhageeyso Download
100 Al-Anbiyaa [57........94] 21,146,250 mp3 88:07 32 kbps dhageeyso Download
101 Al-Anbiyaa [95].....Al-Xajj[1 21,133,236 mp3 88:03 32 kbps dhageeyso Download
102 Al-Xajj[11….....36] 21,908,086 mp3 91:17 32 kbps dhageeyso Download
103 Al-Xajj[37….....64] 20,219,112 mp3 84:15 32 kbps dhageeyso Download
104 Al-Xajj[65].....Al-Muminuum[2 21,392,057 mp3 89:08 32 kbps dhageeyso Download
105 Al-Muminuum[23........71] 21,727,945 mp3 90:32 32 kbps dhageeyso Download
106 Al-Muminuum[72........118] 21,064,017 mp3 87:46 32 kbps dhageeyso Download
107 An-Nuur[1........20] 19,857,160 mp3 82:44 32 kbps dhageeyso Download
108 An-Nuur[21........32] 21,036,850 mp3 87:39 32 kbps dhageeyso Download
109 An-Nuur[33........52] 21,163,387 mp3 88:11 32 kbps dhageeyso Download
110 An-Nuur[53........64] 20,623,592 mp3 85:56 32 kbps dhageeyso Download
111 Al-Furqaan [1..........31] 21,509,352 mp3 89:37 32 kbps dhageeyso Download
112 Al-Furqaan [32..........63] 21,064,539 mp3 87:46 32 kbps dhageeyso Download
113 Al-Furqaan [63]...Ash-Shucara 20,475,891 mp3 85:19 32 kbps dhageeyso Download
114 Ash-Shucaraa [43........140] 21,288,879 mp3 88:42 32 kbps dhageeyso Download
115 Ash-Shucaraa [141........223] 21,162,969 mp3 88:11 32 kbps dhageeyso Download
116 Ash-Shucaraa [224].....An-Nam 21,367,398 mp3 89:02 32 kbps dhageeyso Download
117 An-Naml [33........64] 21,247,919 mp3 88:32 32 kbps dhageeyso Download
118 An-Naml [65]...Al-Qasas [9] 21,481,036 mp3 89:30 32 kbps dhageeyso Download
119 Al-Qasas [10........37] 21,090,871 mp3 87:53 32 kbps dhageeyso Download
120 Al-Qasas [39........67] 21,544,357 mp3 89:46 32 kbps dhageeyso Download
121 Al-Qasas [68]..Al-Cankabuut [ 21,771,982 mp3 90:43 32 kbps dhageeyso Download
122 Al-Cankabuut [7..........37] 21,212,706 mp3 88:23 32 kbps dhageeyso Download
123 Al-Cankabuut [38..........63] 21,026,819 mp3 87:37 32 kbps dhageeyso Download
124 Al-Cankabuut [64]..Ar-Ruum[27 21,517,189 mp3 89:39 32 kbps dhageeyso Download
125 Ar-Ruum[27........60] 21,422,104 mp3 89:15 32 kbps dhageeyso Download
126 Luqmaan [1........28] 21,972,242 mp3 91:33 32 kbps dhageeyso Download
127 Luqmaan [29]...As-Sajdah [21] 21,891,263 mp3 91:13 32 kbps dhageeyso Download
128 As-Sajdah [22]..Al-Axzaab [13 20,884,295 mp3 87:01 32 kbps dhageeyso Download
129 Al-Axzaab [14........32] 21,623,351 mp3 90:06 32 kbps dhageeyso Download
130 Al-Axzaab [33........50] 21,869,633 mp3 91:07 32 kbps dhageeyso Download
131 Al-Axzaab [51........68] 21,956,360 mp3 91:29 32 kbps dhageeyso Download
132 Al-Axzaab [69]..Saba [17] 21,070,286 mp3 87:48 32 kbps dhageeyso Download
133 Saba [18........42] 20,924,314 mp3 87:11 32 kbps dhageeyso Download
134 Saba [43]..Faadhir [13] 21,376,964 mp3 89:04 32 kbps dhageeyso Download
135 Faadhir [14..........43] 21,547,178 mp3 89:47 32 kbps dhageeyso Download
136 Faadhir [44]...Yaasiin[39] 21,491,798 mp3 89:33 32 kbps dhageeyso Download
137 Yaasiin [40.....83] 21,628,366 mp3 90:07 32 kbps dhageeyso Download
138 As-Saafaad [1..........82] 21,492,530 mp3 89:33 32 kbps dhageeyso Download
139 As-Saafaad [83..........182] 21,220,752 mp3 88:25 32 kbps dhageeyso Download
140 Saad[01........40] 21,792,311 mp3 90:48 32 kbps dhageeyso Download
141 Saad[41]...Az-Zumar [4] 20,711,155 mp3 86:18 32 kbps dhageeyso Download
142 Az-Zumar [5.......31] 20,644,490 mp3 86:01 32 kbps dhageeyso Download
143 Az-Zumar [32.......63] 21,695,240 mp3 90:24 32 kbps dhageeyso Download
144 Az-Zumar [64]...Ghaafir [16] 20,827,139 mp3 86:47 32 kbps dhageeyso Download
145 Ghaafir [16........50] 20,968,722 mp3 87:22 32 kbps dhageeyso Download
146 Ghaafir [51........85] 21,807,775 mp3 90:52 32 kbps dhageeyso Download
147 Fussilat [1..........29] 20,309,601 mp3 84:37 32 kbps dhageeyso Download
148 Fussilat [30..........54] 20,403,432 mp3 85:01 32 kbps dhageeyso Download
149 Ash-Shuuraa [1..........24] 21,180,419 mp3 88:15 32 kbps dhageeyso Download
150 Ash-Shuuraa [25..........53] 21,207,795 mp3 88:22 32 kbps dhageeyso Download
151 Az-Zukhruf [1..........40] 21,188,778 mp3 88:17 32 kbps dhageeyso Download
152 Az-Zukhruf [41..........89] 20,959,736 mp3 87:20 32 kbps dhageeyso Download
153 Ad-Dukhaan [1..........59] 20,996,203 mp3 87:29 32 kbps dhageeyso Download
154 Al-Jaathiyah [1]...Al-Axqaaf[ 21,784,626 mp3 90:46 32 kbps dhageeyso Download
155 Al-Axqaaf[7.........35] 20,882,205 mp3 87:01 32 kbps dhageeyso Download
156 Muxammad [1..........29] 21,465,989 mp3 89:26 32 kbps dhageeyso Download
157 Muxammad [30]...Al-Fatx [17] 21,156,804 mp3 88:09 32 kbps dhageeyso Download
158 Al-Fatx [18]...Al-Xujuraat [6 20,926,299 mp3 87:12 32 kbps dhageeyso Download
159 Al-Xujuraat [7]...Qaaf [5] 20,280,761 mp3 84:30 32 kbps dhageeyso Download
160 Qaaf [6.........45] 20,375,220 mp3 84:54 32 kbps dhageeyso Download
161 Ad-Daariyaat [1]..Adh-Dhuur [ 21,666,239 mp3 90:16 32 kbps dhageeyso Download
162 Adh-Dhuur [21]...An-Najm [25] 21,226,708 mp3 88:27 32 kbps dhageeyso Download
163 An-Najm [26]...Al-Qamar [32] 21,386,472 mp3 89:07 32 kbps dhageeyso Download
164 Al-Qamar [33]...A-Raxmaan [61 21,099,648 mp3 87:55 32 kbps dhageeyso Download
165 A-Raxmaan [62]..Al-Waqicah [8 22,545,264 mp3 93:56 32 kbps dhageeyso Download
166 Al-Waqicah [81]..Al-Xadiid [2 22,489,467 mp3 93:42 32 kbps dhageeyso Download
167 Al-Xadiid [21]..Al-Mujadalah 21,377,429 mp3 89:04 32 kbps dhageeyso Download
168 Al-Mujadalah [11]..Al-Xashr [ 21,924,433 mp3 91:21 32 kbps dhageeyso Download
169 Al-Xashr [10]..Al-Mumtaxinah 21,676,270 mp3 90:19 32 kbps dhageeyso Download
170 Al-Mumtaxinah [7]..Al-Saf [14 21,414,476 mp3 89:14 32 kbps dhageeyso Download
171 Al-Jumcah [1]..Al-Munaafiquun 21,170,330 mp3 88:12 32 kbps dhageeyso Download
172 At-Taghaabun [1]..Adh-Dhalaaq 21,633,220 mp3 90:08 32 kbps dhageeyso Download
173 Adh-Dhalaaq [5]..At-Taxriim [ 22,215,019 mp3 92:34 32 kbps dhageeyso Download
174 At-Taxriim [11]...Al-Qalam [1 22,553,148 mp3 93:58 32 kbps dhageeyso Download
175 Al-Qalam [17]..Al-Xaaqah [52] 22,677,444 mp3 94:29 32 kbps dhageeyso Download
176 Al-Macaarij [1].....Nuux [28] 22,108,915 mp3 92:07 32 kbps dhageeyso Download
177 Al-Jinn [1].....Al-Muzamil [2 22,159,640 mp3 92:20 32 kbps dhageeyso Download
178 Al-Mudathir [1]...Al-Qiyamah 21,544,195 mp3 89:46 32 kbps dhageeyso Download
179 Al-Insaan [01].....Al-Mursala 21,240,443 mp3 88:30 32 kbps dhageeyso Download
180 An-Naba [1]...An-Naazicaat [4 21,914,820 mp3 91:19 32 kbps dhageeyso Download
181 Cabasa [1] ...Al-Mudafifin [1 22,191,613 mp3 92:28 32 kbps dhageeyso Download
182 Al-Mudafifin [13]..Adh-Dhaari 22,301,955 mp3 92:55 32 kbps dhageeyso Download
183 Al-Aclaa [1].....Al-Balad [20 21,927,416 mp3 91:22 32 kbps dhageeyso Download
184 Ash-Shamsi [1]..Al-Sharx [8] 20,509,281 mp3 85:27 32 kbps dhageeyso Download
185 At-Tiin [1]...Az-Zalzalah [8] 22,138,799 mp3 92:15 32 kbps dhageeyso Download
186 Al-Caadiyaat [1].....Quraysh 21,522,147 mp3 89:40 32 kbps dhageeyso Download
187 Al-Maacuun [1].....An-Naas [6 22,926,548 mp3 95:32 32 kbps dhageeyso Download

 


 

halkaan ka dhageyso ducada gagaabanplay